Zvonenie
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 03.04.2012        Po?et zobrazení: 5042          Tla?i? ?lánok

Zvonenie

 

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACÍCH DNÍ

  1. teoretické vyučovanie

 

0. hodina                     07:00               -           07:45

1. hodina                     07:50               -           08:35

2. hodina                     08:40               -           09:25

  

 

3. hodina                     09:45               -           10:30

4. hodina                     10:40               -           11:25

5. hodina                     11:35               -           12:20

  

 

6. hodina                     12:40               -           13:25

7. hodina                     13:30               -           14:15

 

Základnou vyučovacou jednotkou na teoretickom vyučovaní je vyučovacia hodina v trvaní 45 minút.

 

 2.  odborný výcvik

     

vyučovací proces       07:30               -           09:00

prestávka                   09:00               -           09:20

vyučovací proces       09:20               -           11:00

prestávka                   11:00               -           11:30  

vyučovací proces       11:30               -           13:30 (14:30)

 

 

    

Základnou vyučovacou jednotkou na odbornom výcviku je vyučovací deň v trvaní 6, resp. 7 hodín (60 minútových).


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia
Misove dielo