Zváračská škola
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 8403          Tla?i? ?lánok

Zváračská škola

Zváračská škola č. 183, bola schválená v r. 1991 VÚZ Bratislava.   Vykonávame nasledovné kurzy:

základný kurz zvárania el. oblúkom obalenou elektródou Z-E1,

základný kurz zvárania taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére  Z-M1,

základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom Z-G1,

základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou vysokolegované ocele Z-T3

základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou hliník, zliatiny T-Z7

základný kurz zvárania taviacou sa elektródou hliník, zliatiny Z-M7

zváranie podľa STN EN – 287 – 1 (kvalifikácia európskeho zvárača),

periodické preškolenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných predpisov,

zaškolenia.

 

Cenník základných kurzov a preškolení platný od 1.1.2017:

Základné kurzy zvárania

1. Z-E1, základný kurz zvárania el. oblúkom obalenou elektródou     450 EUR

2. Z-G1, základný kurz zvárania plameňom a rezania kyslíkom        435 EUR

3. Z-M1, základný kurz zvárania tav. sa elektródou v ochr. plyne      470 EUR

   - pre žiakov SOŠOaS Krupina - povinný predmet                       200 EUR

   - pre ostatných žiakov SOŠOaS Krupina                                   300 EUR

4. Z-T3, základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou                550 EUR

5. Z-T7, základný kurz zvárania netaviacou sa elektródou                595 EUR

6. Z-M7, základný kurz zvárania taviacou sa elektródou                  595 EUR

Doškolenie a preskúšanie z bezpečnostných predpisov

1. Oblúkové metódy zvárania STN 050600,050601,050630               35 EUR
2. Plameňové metódy STN 050600,050601,050610                        35 EUR

Prípr. kurzy zvárania podľa STN EN ISO 9606-1 (úradné skúšky)

1. Kurz zvárania rúr plameňom z ocelí 1.1, 1.2                              400 EUR
2  Kurz zvárania plechov el. obl. elktródou z ocelí 1.1, 1.2                415 EUR
3. Kurz zvárania plechov z ocelí 1.1, 1.2 metódou MAG v CO2           500 EUR

Predĺženie platnosti skúšok podľa STN EN 287-1    

1. 311 T BW 1.1 t04 D89 HL-045                                                210 EUR
2. 111 P FW 1.1                                                                     150 EUR
3. 111 P BW 1.1 t10 PF                                                            195 EUR
4. 135 P BW 1.2 S t10 PF ss nb                                                  250 EUR

Zaškolenia

D.G2                                                                                    180 EUR
Ostatné podľa smerníc PZ, a.s.

Poznámka: ceny môžu byť upravené po dohode so zákazníkom, závisia aj od počtu prihlásených frekventantov do jednotlivých kurzov, od zručnosti jednotlivých frekventantov a pod.

vedúci: Mgr. Pavel Roziak, IWT   
kontakt:  0903 537 432

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia