19. ročník súťaže ZENIT v strojárstve
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 12.12.2017        Po?et zobrazení: 99          Tla?i? ?lánok

19. ročník súťaže ZENIT v strojárstve

Dňa 29.11.2017 sa na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne, konal 19. ročník súťaže ZENIT v strojárstve.

Súťaže sa zúčastnili  žiaci zo stredných odborných škôl z celého BBSK. Strednú odbornú školu obchodu a služieb Krupina, reprezentovali na tejto súťaži dvaja žiaci študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení, Ján Antal a Martin Bartko, ktorí sa nestratili v silnej konkurencii  súťažiacich.  Ján Antal sa umiestnil na 2. mieste vo svojej kategórii a Martin Bartko na 9. Mieste. 

      Úspech nášho žiaka Antala, ktorí je znovu medzi tromi najlepšími z celého BBSK, aj v tomto školskom roku potvrdzuje, že príprava našich žiakov je na vysokej úrovni. Poďakovanie, patrí súťažiacim za reprezentáciu školy, ale aj majstrom OV a učiteľom odborných predmetov za prípravu žiakov na súťaž.

 

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

 

Fotogaléria - Zenit 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia