Odchod žiakov SOŠOaS na mobility do UK
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 16.02.2016        Po?et zobrazení: 1005          Tla?i? ?lánok

Odchod žiakov SOŠOaS na mobility do UK

V nedeľu 14.02.2016 v skorých ranných hodinách odcestovali žiaci našej školy na pracovnú stáž do Anglicka

v rámci projektu programu Erasmus+ financovaného zo zdrojov EÚ. Počas troch týždňov bude 12 žiakov odboru obchodná akadémia a 5 žiakov odboru mechanik strojov a zariadení získavať odborné skúsenosti v partnerskej organizácii a zároveň budú spoznávať kultúru a prostredie UK. V prvé dni pobytu sa spolu s dvomi sprevádzajúcimi učiteľkami zoznamovali s rodinami, u ktorých sú ubytovaní, s mestom Portsmouth a svojimi pracoviskami. 

Bohumila Balková, koordinátorka projektu

 

Fotogaléria - Erasmus+ UK 2016


Súvisiace odkazy: Všeobecne o projekte, Ukončenie mobility,

Náhodná fotografia