Verejné obstarávanie
 • cube

 • cube

 • cube

 • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 14.01.2014        Po?et zobrazení: 2453          Tla?i? ?lánok

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa §49a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. 

 

Etický kódex verejného obstarávania

Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Interné predpisy:

 

Informácia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Formulár podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní

 

Plán verejného obstarávania

Plán verejného obstarávania SOŠ - projekt "Učíme remeslá moderne" [XLS - 0,03 MB]

 

Plán verejného obstarávania SOŠ na rok 2014 [XLS - 0,03 MB]

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania / výzvy na predkladanie ponúk

 

 • Jednoduchá zákazka - informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
 • Jednoduchá zákazka - výzva
 • Podlimitná zákazka
 • Nadlimitná zákazka
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania / záznamy z prieskumu trhu

 

 • Jednoduchá zákazka - informácia o zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác
 • Jednoduchá zákazka - výzva
 • Podlimitná zákazka
 • Nadlimitná zákazka
Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách

Záverečná správa o stave a výsledkoch verejného obstarávania

Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia