Vianočné trhy
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 15.12.2015        Po?et zobrazení: 633          Tla?i? ?lánok

Vianočné trhy

Aj keď vonku to zatiaľ veľmi nevyzerá na to, že by sa Vianoce blížili,

predsa len, keď nazrieme do kalendára zistíme, že tu už budú čo nevidieť. A preto sme si advetné obdobie spríjemnili atmosférou prichádzajúcich sviatkov. Žiaci 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia v rámci fiktívnej cestovnej kancelárie Funny Tour  zorganizovali zájazd na Vianočné trhy do Banskej Bystrice. Najskôr sme absolvovali nákup darčekov vo vianočne naladenom nákupnom centre Európa. Neskôr sme sa presunuli na námestie, kde sa konali Vianočné trhy, zohriali sme sa pri vianočnom punči a ochutnali tradičné vianočné jedlá.

Lucia Kohútová

žiačka 3. O

 

Fotogaléria - Vianočné trhy 2015


Súvisiace odkazy: Funny Tour - info, Narodeninová párty, Mikulášske privítanie,

Náhodná fotografia