Vyhodnotenie vianočnej výzdoby tried
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 09.01.2018        Po?et zobrazení: 103          Tla?i? ?lánok

Vyhodnotenie vianočnej výzdoby tried

...

Dňa 22. 12. 2017 členovia žiackej školskej rady vyhodnotili súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu našich tried. Rozhodli sme nasledovne:

1.      miesto na Jesenského získala trieda 1. K

1.      miesto na obchodnej akadémii získala trieda 3. M/O

2.      miesto získala 2. M/O

3.      miesto získala 1. M/O

 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za pekne vyzdobené triedy.

                                                                                                         

Paulína Lukáčová,  2. O

 

Fotogaléria - Vianočná výzdoba tried 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia