Vianočné trhy Banská Bystrica 2017
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 23.12.2017        Po?et zobrazení: 112          Tla?i? ?lánok

Vianočné trhy Banská Bystrica 2017

Aj keď vonku to zatiaľ veľmi nevyzerá na to, že by sa Vianoce blížili, ...

predsa len, keď nazrieme do kalendára zistíme, že tu už budú čo nevidieť. A preto sme si adventné obdobie spríjemnili atmosférou prichádzajúcich sviatkov. LALA tour, JA Firma zorganizovala dňa 18.12.2017 zájazd na vianočné trhy do Banskej Bystrice. Najskôr sme nakúpili vianočné darčeky v nádherne vyzdobenom nákupnom centre Európa SC. Po nákupoch sme sa presunuli na námestie, kde sa už tradične konajú vianočné trhy. Dali sme si vianočné špeciality, vianočný punč a plne naladený vianočnou náladou sme sa pobrali domov.

 

Marcel Majerský

žiak 3.O

 

Fotogaléria - Vianocne trhy BB 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia