Vedenie školy
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 09.02.2012        Po?et zobrazení: 6114          Tla?i? ?lánok

Vedenie školy

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

 

Mgr. Anna Borbuliaková - riaditeľka školy

tel.: 045/55 12 403
mobil: 0907 829 851

 

Ing. Peter Lazár - zástupca riaditeľky 

tel.: 045/55 22 335

mobil:

 

Ing. Monika Ungvarská - učiteľka poverená správou teoretického vyučovania 

tel.: 045/55 22 335, 55 12 404

 

Bc. Ján Brodniansky - hlavný majster odbornej výchovy pre strojárske odbory

tel.: 045/55 12 401
mobil: 0907 883 572

 

Bc. Andrea Hroncová - hlavná majsterka odbornej výchovy pre potravinárske odbory

tel.: 045/ 55 19 442, 0908920728

Mária Lazárová - vedúca ekonomických a technických činností

tel.: 045/ 55 12 403

mobil: 0908920328

 

Mgr. Pavel Roziak - vedúci zváračskej školy 

tel.: 045/55 12 401
mobil: 0903 537 432


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia