Plánované termíny porád a skúšok 2017/2018
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 06.01.2010        Po?et zobrazení: 5917          Tla?i? ?lánok

Plánované termíny porád a skúšok 2017/2018

... termíny ...

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2017/2018

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

25. august 2017 - organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

10. október 2017 - prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016 / 2017                                                                         

21. november 2017 - hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

25. január 2018 - klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných  skúšok

19. apríl 2018 - hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

10. máj 2018 - klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

5. jún 2018 - klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

25. jún 2018 -   klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

3. júl 2018 - pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný školský úrad.

 

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa     

13. marca 2018 (utorok),

b )anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                      

14. marca 2018 (streda),

c) matematika dňa                                                                                              15. marca 2018 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                 II.N, IV.O, IV.M            23. 4. 2018        

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL     II.N, IV.O, IV.M             21., 22., 23. 5. 2018

anglický jazyk - AJ                         II.N, IV.O, IV.M              21., 22., 23. 5. 2018

nemecký jazyk - NJ                        II.N, IV.O, IV.M              21., 22., 23. 5. 2018

ruský jazyk - RJ                             II.N, IV.O, IV.M              21., 22., 23. 5. 2018

teoretická časť odb. zložky - TČOZ     II.N, IV.O, IV.M           21., 22., 23. 5. 2018

 

Záverečná skúška

Trieda:    III.A, III.C, II.E

Klasifikačná pedagogická porada :     5. 6. 2018       

Písomná časť ZS:                                       12. 6. 2018

Praktická časť ZS:                                      13. 6. - 14. 6. 2018

Ústna časť ZS:                                            15. 6. 2018

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia