Naše stretnutia vo firmách
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 25.11.2015        Po?et zobrazení: 644          Tla?i? ?lánok

Naše stretnutia vo firmách

Stretnutia študentov s pracovníkmi firiem priamo v ich pracovnom prostredí sú pre študentov veľmi atraktívne a zaujímavé,

 lebo sa im dostáva viacej priestoru na otázky týkajúce sa diania vo firme, rozširuje sa ich predstava o výrobnom procese a získajú pohľad ľudí z praxe na problémy, ktoré musia dennodenne riešiť. V rámci projektu Euroscola sme zorganizovali viaceré exkurzie. Napríklad v minulom školskom roku sme boli vo Volskwagene v Bratislave, navštívili sme Technickú univerzitu vo Zvolene – fakultu enviromentalistiky a výrobnej techniky, kde vo vzájomnej diskusií s Ing. Krilekom, PhD sme diskutovali o otázkach týkajúcich sa TTIP dohôd, zamestnanosti a ponúkli nám aj možnosti štúdia na ich škole.

Ďalšou zaujímavou exkurziou bola exkurzia vo VUSAPL a.s. Nitra. Spoločnosť sa zameriava na plastikársku a strojnú výrobu, výskum vývoj a návrh výrobkov, výrobu kompozitných materiálov na báze termoplastov, výrobu perforovaných a dezénových fólií. Taktiež ponúka služby akreditovaného skúšobného laboratória a služby v oblasti certifikácie výrobkov. Najväčším zážitkom bolo, keď nám pracovníčka firmy ukázala ako sa plastový sáčok rozpustil v troche vody v priebehu minúty.

Firmou nás previedla Ing. Danica Červinková a zodpovedala na naše otázky. Firma bola členom konzorcia tvoreného riešiteľmi zo šiestich členských krajín EU. V súčasnosti firma prechádza zmenami a témy zamestnanosti a TTIP dohôd sú pre ich fungovanie veľmi dôležité.

                                                         Frederika Homolová 3.O

 

Fotogaléria - Euroscola 2016 - 1


Súvisiace odkazy: Deň červených makov, Euroscola 2016, Diskusné fórum, Objavujeme EÚ,

Náhodná fotografia