Burza stredných škôl - Stredoškolák
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 10.01.2018        Po?et zobrazení: 101          Tla?i? ?lánok

Burza stredných škôl - Stredoškolák

Dňa 5. 12. 2017 sme sa zúčastnili 7. ročníka podujatia „STREDOŠKOLÁK“ v ŠD Ľ. Štúra vo Zvolene, ...

kde sme predstavovali našu školu budúcim spolužiakom. Predstavovali sme zvlášť strojárske odbory, ako aj odbor obchodná akadémia a cukrár-kuchár. Naša prezentácia spočívala v tom, že sme žiakom ZŠ ukázali  výsledky našich prác a porozprávali o súťažiach do akých sme sa zapojili. Informovali sme ich aj o schopnostiach a zručnostiach, ktoré u nás môžu získať. Náš odbor mechanik strojov a zariadení spolupracuje s firmou Continental, ktorá tam taktiež mala svoje zastúpenie. Spoločne sme zastupovali našu školu. Veríme, že sme oslovili našich budúcich spolužiakov a uvidíme sa v septembri za lavicami Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine.

Majka Kohútová, 3.  O

 

Fotogaléria - Stredoškolák 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia