ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠ KRUPINA V ČR (obnovený článok)
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 07.10.2013        Po?et zobrazení: 3006          Tla?i? ?lánok

ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠ KRUPINA V ČR (obnovený článok)

Žiaci SOŠ Krupina nadstavbového odboru strojárstvo ...

Žiaci SOŠ Krupina nadstavbového odboru strojárstvo a žiaci SOŠ Detva odbor mechanik - nastavovač sa v dňoch 16. 9. – 5. 10. 2012 zúčastnili  odbornej stáži v Českej republike na Strednej odbornej škole a Strednom odbornom učilišti technickom v mestečku Třemošnice. Stáž bola uskutočnená v rámci projektu Leonardo da Vinci. Cieľom projektu bolo získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností vo svojom štúdijnom odbore ako aj spoznávanie histórie a kultúry v Čechách.

Vyučovanie bolo rozdelené podobne ako u nás, na teoretické vyučovanie, ktoré sa konalo v škole a odborná prax vykonávaná vo vlastných priestoroch dielní SOŠ. Na odbornej praxi si žiaci upevňovali a rozširovali svoje zručnosti a vedomostí v oblasti strojného obrábania kovov - sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ako aj v oblasti tvorby programov pre CNC stroje. Teoretické vyučovanie bolo zamerané na odborné predmety a vyučovanie cudzích jazykov. Odborné vzdelávania sa uskutočňovalo aj formou exkurzií a to návštevou výrobných firiem. Veľmi zaujímavá bola prehliadka podniku na výrobu automobilov TPCA (Toyota, Peugeot, Citroen Automobile) v Kolíne, kde žiakov zaujala vysoká automatizácia a robotizácia hlavne pri zváraní karosérií.

Ďalšou prehliadkou bola firma DAKO , ktorá sa zaoberá výrobou brzdových systémov pre vlakové súpravy a rôzne koľajové vozidlá. Tu si žiaci pozreli opracovanie výrobkov na CNC centrách ako aj ich nastavovanie a organizovanie celého výrobného procesu. Poslednou exkurziou bola firma KOVOLIS HEDVIKOV, kde sa žiaci oboznámili s tlakovým odlievaním hliníka do foriem.

Zaujímavá bola pre nich aj samotná výroba foriem, ktorú si firma vykonávala vo vlastnej nástrojárni.

V programe bola aj obhliadka Prahy, Kutnej Hory, zámku Žleby, zrúcanina hradu Lichnice, Berlovej vápenky a iných kultúrnych a historických pamiatok.

Voľno časovými aktivitami bolo aj kúpanie vo Vodnom svete v Pardubiciach, v Kolíne, hokejový zápas Pardubice - Litvínov, hranie futbalu, boulingu, stolného tenisu, biliardu, stolného futbalu, maľovanie tričiek.

Záver pobytu žiakov v ČR bol ukončený slávnostným odovzdávaním certifikátov a poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu. Veríme, že sa nám podobné projekty podaria zrealizovať aj do budúcnosti.

 

 Ján Brodniansky, MOV

Fotogaléria - Stáž ČR 2012


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia