SIGEP 2018
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 13.02.2018        Po?et zobrazení: 46          Tla?i? ?lánok

SIGEP 2018

Dňa 19. až 22.1. 2018 sme navštívili cukrársku výstavu SIGEP 2018,

ktorá sa konala v talianskom dovolenkovom meste RIMINI. Zájazd, ktorý usporiadal Ing. Milan Desat, majiteľ firmy DIPOS Banská Bystrica, sa a zúčastnili Bc. Andrea Hroncova, pani Marta Labudová a žiačka III.C Terézia Dendišová. Do Rimini si vycestovali pre inšpiráciu v ďalšej cukrárskej tvorbe, za odmenu – reprezentáciu a vykonanú prácu v prospech SOŠOaS Krupina.  Za vstupenky na výstavu a sponzorovanie zájazdu ďakujem p. Ing. Milanovi Desatovi, ktorý nám už dlhé roky pomáha pri zavádzaní nových technológii do praxe v našej  cukrárskej dielni a pri vyučovaní našich žiakov.

Prezentáciu zo zájazdu nájdete na : https://youtu.be/0s7uIbmDes4

 

 

                                                                      Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia