Rozvrh hodín
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 12.09.2012        Po?et zobrazení: 13299          Tla?i? ?lánok

Rozvrh hodín 

Rozvrh hodín 2017/2018 od 1. 2. 2018  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
A    PONDELOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   A/R SJL AUO AUO TSV DOA DOA  
II. C   A/R SJL CTS HPV TSV CTS OKM  
II.K TSV A/R TEC SJL STZ TEK INF INF  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.O   POE INF INF FYZ HOG RUJ TSV  
II. M ETV/NBV ETV/NBV ANJ FYZ INF INF TSV STT  
II.O ETV/NBV ETV/NBV ANJ PRN UCT POE TSV PCR  
III.M TMO TEM TMR TMO TSV SJL ESP ANJ  
III. O   POE POE PER DAS SJL ANJ TSV  
IV.M POD POD TMO TSV SJL TMR CSZ CSZ  
IV. O   TSV PER UVM SJL OKA UCT POE  
II.N   EKC EKC EKC CVF CVF CVF KAJ  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
A    UTOROK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. E   MAT TSV PVB ETV PVB SJL    
I.F   MAT TSV STV ETV STV SJL    
II. A ELK TSV DOA AUO AUO MAT A/R    
II. C   TSV STZ LAC LAC MAT A/R OKM  
II.K HYP TEC TEC ESP SUR CHE A/R TSV  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.O   RUJ HOG ADK OBN TVZ SPK BIO  
II. M TSV ANJ ANJ DEJ SJL SJL MAT    
II.O TSV ANJ ANJ DEJ SJL SJL MAT PCR  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. O UCT UCT RUJ OKA/OKR PCR POE DAS    
IV.M   SJL SJL TEM TMO ANJ TMO TMO  
IV. O   SJL SJL EKC ADK PER UCT ANJ  
II.N   INF INF UCT ANJ PRN MOF    
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
A   STREDA I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A ELK DOA DOA AUO A/R A/R TSV SJL  
II. C   CTS CTS STZ A/R A/R TSV SJL  
II.K   STZ CHE SUR A/R A/R MAT ESP  
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.O   RUJ ADK ADK HOG TSV FYZ    
II. M   TCK ZST MAT SJL TMO ELK STT  
II.O INF INF UVM MAT SJL POE PCR    
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. O UCT HVS PCR UCT API TSV ANJ    
IV.M   SJL TEM TMO MAT ESP TEM ANJ  
IV. O   SJL RUJ OKA MAT POE POE EKC  
II.N   UCT SJL MAM ADK MAT ADK TSV  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
A    ŠTVRTOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   MAT DOA DOA TSV A/R INF INF  
II. C CTS MAT HPV CTS TSV A/R INF INF  
II.K   SJL SUR TEK HYP A/R TSV OKM  
II. E   USP SJ L MAT PVB PVB OBN    
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.O   ADK ADK POE POE TVZ TVZ TSV  
II. M ANJ ZST EKC MAT SJL TSV TMO STT  
II.O ANJ PRN UVM MAT SJL TSV RUJ ADK  
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. O   OKA/OKR UCT ANJ ADK POE ANJ TSV  
IV.M POD TEM ANJ SJL MAT TMO CSZ TMR  
IV. O   UCT RUJ SJL MAT ADK EKC UVM  
II.N   ESP SJL ANJ OBN MAT MAM POD  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
A    PIATOK I. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   ELK ELK A/R AUO AUO ESP ESP  
II. C   CTS CTS A/R HPV HPV ESP ESP  
II.K   MAT TEK A/R TSV TEC SUR    
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.O   RUJ RUJ POE CHE OBN      
II. M ELK SJL TCK FYZ OBN ANJ SJL    
II.O   SJL UCT UVM OBN ANJ SJL    
III.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP    
IV.M ANJ ANJ ESP TMO TCK TCK POD    
IV. O   POE ANJ API ANJ DAS TSV    
II.N   ESP POD SJL ANJ UCT UCT    
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
B    PONDELOK I. A   SJL A/R TSV FYZ TCK STT ZST  
I. K OBN TEK A/R SJL TEC SUR SJL OKM  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   ELK SJL A/R TSV DOA DOA    
III. C   CTS SJL A/R TSV STZ STZ    
I. M ETV/NBV ETV/NBV ANJ FYZ MAT TSV TCK TMO  
I.O ETV/NBV ETV/NBV ANJ POE MAT TVZ OBN    
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.O   RUJ PER UCT UVM ADK INF INF  
III.M   ELK TCK TCK SJL TMR TSV FYZ  
III. O API POE ADK PER SJL ANJ RUJ OKA/OKR  
IV.M   TMO ESP CSZ ESP SJL ANJ TSV  
IV. O PER TSV UCT UVM ADK SJL POE    
II.N   CVF CVF CVF EKC EKC EKC KAJ  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
B    UTOROK I. A STT SJL AUO MAT DOA OBN A/R TCK  
I. K   TSV SUR SUR CHE MAT A/R SUR  
I. E   PVB TSV ETV PVB SJL MAT    
I.F   STV TSV ETV STV SJL MAT    
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   A/R A/R SJL MAT ELK ELK ESP  
III. C   A/R A/R SJL MAT CTS CTS ESP  
I. M   STT MAT TSV ANJ TMO SJL SJL  
I.O   POE MAT RUJ ANJ CHE SJL SJL  
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.O   POE RUJ RUJ UCT UCT PRN    
III.M   MAT TEM ELK SJL ANJ ANJ FYZ  
III. O   MAT POE HVS SJL RUJ ADK OKA/OKR  
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
IV. O   POE UCT OKA TSV UVM API API  
II.N   ADK PSP BIO ANJ UCT ESP MAM  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
B    STREDA I. A ETV/NBV ETV/NBV TCK A/R TSV STT FYZ    
I. K ETV/NBV ETV/NBV CHE A/R HYP MAT TSV SUR  
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   DOA DOA ELK ESP AUO ESP TSV  
III. C   CTS CTS OKM ESP CTS ESP TSV  
I. M TCK TMO SJL TCK STN ANJ SJL TMO  
I.O INF INF SJL TSV OBN ANJ SJL    
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.O   PER UCT RUJ POE PCR      
III.M   SJL MAT TMO ANJ CSZ TEM ESP ESP
III. O   SJL MAT TSV ADK POE PCR UCT  
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
IV. O EKC EKC POE UCT DAS ADK ANJ ANJ  
II.N   ESP OBN MAT BIO TSV ADK    
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
B    ŠTVRTOK I. A   A/R A/R MAT STT DOA ZST TSV  
I. K OBN A/R A/R SJL TEK TSV TEC    
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. E   MAT PVB PVB USP SJL OBN    
III. A   ELK MAT DOA DOA A/R TSV    
III. C   CTS MAT CTS OKM A/R TSV    
I. M   DEJ ANJ ANJ SJL MAT STT FYZ  
I.O   DEJ ANJ ANJ SJL MAT SPK HOG  
II. M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.O   POE POE ADK ADK UCT RUJ    
III.M   POD SJL TMO MAT TMO ANJ POD  
III. O PCR API SJL UCT MAT RUJ DAS ANJ  
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
IV. O OKA ANJ RUJ PER RUJ POE EKC API  
II.N   SJL MOF ANJ PSP SJL MAT POD  
                     
Deň Trieda 0 1 2 3 4 5 6 7  
B    PIATOK I. A ZST ZST TCK A/R TSV SJL OBN    
I. K OKM HYP TEK A/R TEC TSV      
I. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
I.F   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. A   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. C   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II.K   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
II. E   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
III. A   A/R A/R AUO AUO ESP      
III. C   A/R A/R LAC LAC ESP      
I. M   SJL STN DEJ ANJ STT MAT    
I.O   SJL BIO DEJ ANJ ADK MAT    
II. M OBN ESP DEJ ANJ STT MAT TSV    
II.O OBN PRN DEJ ANJ UCT MAT TSV    
III.M   TEM SJL CSZ MAT ANJ TMO ESP  
III. O   DAS SJL API MAT POE UCT    
IV.M   OVY OVY OVY OVY OVY OVY    
IV. O   ODP ODP ODP ODP ODP ODP    
II.N   INF INF SJL ANJ PRN MAM    

Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia