Rozhoduj o Európe
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 27.03.2017        Po?et zobrazení: 138          Tla?i? ?lánok

Rozhoduj o Európe

Dňa 22.3.2017 sa žiaci a žiacky druhého ročníka odboru Obchodná akadémia zúčastnili projektu „Rozhoduj o Európe“,

ktorý je kombináciou stretnutia mládeže, simulácie modelového zasadnutia Európskej rady a štruktúrovaného dialógu. 

 

Naše kroky teda smerovali do Zvolena, kde sa konal Regionálny seminár pre BBSK. Hneď po príchode bola prezentácia účastníkov. Po ktorej sme mali spoločné aktivity pri ktorých sme sa spoznávali, zdokonaľovali v aktuálnych témach spojených so životom v spoločnej Európe. Nasledovala asi najzaujímavejšia časť seminára, a to simulácia rokovania Rady EÚ, ktorá prebiehala tak, že každý z nás mal pridelení 1 členský štát  Európskej Únie ktorý sme pri rokovaní zastupovali v téme: Vzniku Európskej armády a spoločnej obrannej politike. Po rokovaní mal každý možnosť dať pozmeňovací návrh k deklarácií za ktorú sme neskôr hlasovali. Po prijatí niektorých pozmeňovacích návrhoch sme hlasovali za spoločnú deklaráciu ktorú sme nakoniec prijali. Posledná časť seminára bola štruktúrovaný dialóg s osobami ktoré majú rozhodovaciu právomoc a to napr. s primátorkou mesta Zvolen Ing. Lenkou Balkovičovou. Rozprávali sme sa o témach ktoré zaujímajú nás a ktoré nás v našom meste najviac trápia. Nakoniec prišlo vyhodnotenie seminára, po ktorom sme sa pobrali domov obohatený o nové niekedy aj prekvapujúce poznatky o Európskej Únií. 

 

Marcel Majerský 2.O 


Fotogaléria - Rozhoduj o Európe


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia

Warning: getimagesize(images/fotogaleria/thumbs/t_81-pozvánka.JPG) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ma000900/www_root/weby/soskrupina/index.php on line 434