• cube

 • cube

 • cube

 • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 06.05.2014        Po?et zobrazení: 1479          Tla?i? ?lánok

Profil absolventa 2–ročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Absolvent dvojročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba vie:

 • pripraviť a spracovať – tuhé cestá, slané a medové cestá
 • vytvárať a vykrajovať jednoduché ozdoby
 • baliť a expedovať hotové výrobky
 • obsluhovať cukrárske stroje a zariadenia
 • uplatňovať  hygienický a sanitačný poriadok na pracovisku
 • jednoduché technologické postupy – prepočty noriem, váženie surovín, miesenie ciest, vaľkanie, vykrajovanie, striekanie ciest, pečenie, plnenie polotovarov a dohotovenie výrobkov

Absolvent sa uplatní ako pomocná sila v cukrárskych výrobniach, reštauráciách, kaviarňach, vývarovniach, kuchyniach, obchodoch.

Ukončovanie štúdia:

 • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

2-ročný učebný odbor je určený žiakom, ktorí nedokončili základnú školu.
Štúdium je orientované na praktické vyučovanie – týždenne sú štyri dni praktického vyučovania a jeden deň teoretického vyučovania.

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia