Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina,  v meste MONTIJO -  Portugalsko
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 26.04.2014        Po?et zobrazení: 1676          Tla?i? ?lánok

Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina, v meste MONTIJO - Portugalsko

13.4. – 3.5. 2014 Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Po schválení finančného príspevku na základe podaného projektu cez program Leonardo da Vinci -  pracovné mobility žiakov stredných  škôl, sa 11 žiakov a majsterka OV Alena Kaufmanová, zo  Strednej odbornej školy v Krupine zúčastňujú  trojtýždňovej pracovnej stáže v Portugalsku ako v partnerskej krajine, v meste  Montijo na pobreží Atlantického oceánu. Po prílete, ubytovaní a privítaní, oboznámili zástupcovia sprostredkovateľských organizácií účastníkov s prostredím a podmienkami pobytu. Ďalší deň účastníci absolvovali úvodné zoznámenie sa s pracovným miestom a podmienkami pre vykonávanie pracovnej mobility a majiteľmi prijímajúcich organizácií a následne začali pracovať.

Prvý týždeň ubehol ako voda a žiaci mali dva dni voľna pred sebou a zároveň aj veľkonočné sviatky. V sobotu sa vybrali spolu so sprievodcom „Brunom“ navštíviť pobrežné mestečko Palmela-Praija. Pozreli si miesta skadiaľ kráčala história Európy a potom na pobreží Atlantického oceánu chvíľu oddychovali. V nedeľu si spoločne uvarili obed, oddychovali a  zbierali sily na prácu, ktorá ich čakala už v pondelok. Keďže v Portugalsku veľkonočný pondelok nie je sviatkom, museli nastúpiť do práce. Po návrate z práce však, chlapci nezabudli na tradičnú oblievačku a pekne dievčence vykúpali v sprche, samozrejme, že v teplej vode aby neochoreliJ. Začali ďalší pracovný týždeň, chlapci strojári vo firme spoločne, dievčatá v pekárni nákupného centra a autoopravári v autoservisoch mesta Montijo.

Všetci spoločne spoznávajú nové prostredie, zvyky a kultúru tejto  krajiny EÚ a už sa tešia na víkend, keď spoločne navštívia hlavné mesto Portugalska Lisabon.

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠ

 

Fotogaléria - Portugalsko 2014


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia