Pedagogickí zamestnanci SOŠOaS Krupina
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 03.04.2012        Po?et zobrazení: 7577          Tla?i? ?lánok

Pedagogickí zamestnanci SOŠOaS Krupina

 

Mgr. Anna Borbuliaková - odborne predmety - potravinárske

Ing. Peter Lazár - odborné predmety - dopravné

Ing. Monika Ungvarská - odborné predmety - dopravné

Ing. Bohumila Balková - odborné predmety - strojárske

Ing. Ľubica Janotová - odborné predmety - ekonomické

Ing. Ján Chovanec - odborné predmety - strojárske

Ing. Anna Trniková - ANJ, odborne predmety - potravinárske

Mgr. Marek Janek - TSV

Mgr. Simona Uramová - SJL

Mgr. Ľubica Prokajová - RUJ, OBN

 

Ing. Žofia Miškovová - odborné predmety - potravinárske

Mgr. Alžbeta Ližbetinová - ANJ

Mgr. Mária Trubínyová - RUJ, odborné predmety - ekonomické

Ing. Mária Šumchrastová - odborné predmety - ekonomické

Ing. Walter Pokorný - odborné predmety - ekonomické

Ing. Eva Fekiačová - odborné predmety - ekonomické

Mgr. Dana Stankovičová - MAT, INF

  

Bc. Ján Brodniansky - HMOV - mechanik strojov a zariadení

p. Jozef Baculík - MOV - autoopravár

p. Marian Oravec - MOV - autoopravár

p. Ján Ratkovský - MOV - mechanik strojov a zariadení

p. František Mráz - MOV - strojárska výroba

 

Bc. Andrea Hroncová - MOV - cukrár, cukrár kuchár

p. Alena Kaufmanová - MOV - cukrár, cukrár kuchár

p. Eva Mičudová - MOV - cukrár, potravinárska výroba

p. Michal Konček - MOV - potravinárska výroba

Bc. Michaela Filipová - MOV- cukrár

 

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia