Slávnostné otvorenie cukrárne
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 04.11.2011        Po?et zobrazení: 3595          Tla?i? ?lánok

Slávnostné otvorenie cukrárne

Nová cukráreň


Dňa 26.10.2011 v priestoroch bývalého Domu služieb Krupina predstavitelia mesta Krupina a SOŠ Krupina slávnostne skolaudovali priestory novej cukrárne „Študentský sen“. Slávnostné otvorenie kultúrnym programom spestrili deti z Materskej školy na Malinovského ulici v Krupine, ktoré prispeli aj na prvú výstavku malých umelcov svojimi kresbičkami.
Slávnostného otvorenia sa zúčastnili poslanci za BBSK Ing. Rudolf Gabryš a  Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta Krupina, poslanci mesta Krupina, predsedníčka Vidieckeho parlamentu pani Mária Behanovská, čelní predstavitelia mesta, riaditelia škôl mesta Krupina, členovia rady školy pri SOŠ Krupina, ako aj zástupcovia podnikateľských subjektov, ktoré spolupracujú so SOŠ.
Cukráreň bude slúžiť obyvateľom mesta od novembra 2011, táto služba obyvateľom mesta už roky chýbala. Stredná odborná škola bude v novootvorených priestoroch cukrárne ponúkať verejnosti výrobky žiakov odboru cukrár. Cukráreň sa nachádza v centre mesta v oddychovej zóne a ponúka  možnosť oddychu aj mamičkám s deťmi v detskom kútiku.
Chceme, aby sa priestory novej cukrárne stali aj miestom výstaviek, prezentácie mladých umelcov z Krupiny a okolia ako aj príjemným miestom na stretnutie ľudí pri dobrom a kvalitnom zákusku.
                                                                                              

                                                                           Mgr. Anna Borbuliaková
                                                                                 riaditeľka školy

Fotogaléria - Otvorenie cukrárne


Súvisiace odkazy: Kde nás nájdete, Otváracie hodiny, Ponúkaný sortiment cukrárskych výrobkov, Ďalšie služby cukrárne, Nápojový lístok, Cukráreň "Študentský sen", Vianočná ponuka 2016,

Náhodná fotografia