Obrábač kovov
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 5954          Tla?i? ?lánok

Obrábač kovov

2433 H OBRÁBAČ KOVOV

Je to 3 - ročný učebný odbor určený pre chlapcov, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou. Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu strojárstvo.

Je to pomerne nový učebný odbor, v ktorom žiaci získajú základné zručnosti  v oblasti obrábania materiálov. Príprava žiakov sa uskutočňuje v učebniach teoretického vyučovania a v školských dielňach.  SOS Krupina má uzatvorenú dohodu so strojárenskou firmou WAY INDUSTRY a.s. Krupina  o spolupráci pri praktickej príprave žiakov, ktorá sa v priestoroch firmy realizuje v 2. a 3. ročníku.

Charakteristika odborného zamerania:

    Strojové trieskové obrábanie kovových a nekovových súčiastok na základe poznania vlastností obrábaných materiálov, rezných podmienok a geometrie nástroja. Nastavenie, obsluha a údržba základných druhov obrábacích strojov(sústruh, frézovačka, brúska, vŕtačka, vyvŕtavačka), kontrola a cheap replica watch breitling replica breitling replica meranie obrobkov, ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. Žiaci sa zoznámia aj s delením materiálov na strojových pílkach, strihaním, nitovaním, letovaním i zaobchádzať s meradlami.

 


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Cukrár, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia