Objavujeme Európsku úniu
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 25.11.2015        Po?et zobrazení: 668          Tla?i? ?lánok

Objavujeme Európsku úniu

V rámci akcie „Európsky týždeň na našej škole“,

si žiačky druhého a tretieho ročníka SOŠOaS študijného odboru obchodná akadémia pripravili program určený pre žiakov 7 a 9 ročníka základnej školy s názvom Objavujeme EÚ.

Najprv sme im prezentáciou priblížili Európsku úniu a potom v ďalšej časti predstavili jednotlivé krajiny únie napríklad oblečením, alebo nejakou zaujímavosťou. Taktiež sme im predstavili našich europoslancov, ktorí zastupujú Slovensko v EÚ.

Táto časť ich zaujala najviac a dúfame, že podobné aktivity ešte niekedy zopakujeme.

 Kamila Gregáňová, 3.O

Fotogaléria - Euroscola 2016 - 1


Súvisiace odkazy: Deň červených makov, Euroscola 2016, Diskusné fórum, Stretnutia vo firmách,

Náhodná fotografia

Warning: getimagesize(images/fotogaleria/thumbs/t_166-Šlahané hmoty.jpg) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ma000900/www_root/weby/soskrupina/index.php on line 434