Narodeninová párty pre deti
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 15.12.2015        Po?et zobrazení: 704          Tla?i? ?lánok

Narodeninová párty pre deti

Žiaci fiktívnej cestovnej kancelárie FunnyTour

si po prvýkrát vyskúšali cateringové služby pri organizovaní narodeninovej párty pre deti. Príprava služieb pozostávala z marketingového prieskumu, tvorby dotazníka, vytvorení pozvánky a z usporiadania samotnej párty. Akcia prebiehala v cukrárni Študentský sen, kde na deti čakali rôzne zaujímavé aktivity ako karaoke, vítanie Violetty, torta a mnoho ďalších prekvapení. Deti si zatancovali a zaspievali. Sme veľmi radi, že sa všetci prítomní dobre zabavili.

 

Dominika Vaščáková

žiačka 3. O

 

Fotogaléria - Narodeninová párty


Súvisiace odkazy: Funny Tour - info, Vianočné trhy, Mikulášske privítanie,

Náhodná fotografia