• cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 09.02.2012        Po?et zobrazení: 4097          Tla?i? ?lánok

Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní od 2017/2018


Vzory tlačív pedagogickej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní do 2016/2017

Ponukový list cukrárskych výrobkov [DOC - 0,22 MB]

Vianočná ponuka 2016 [XLS - 0,02 MB]

Autoopravár ŠkVP[RAR - 0,90 MB]

Dopravná prevádzka ŠkVP[RAR - 0,99 MB]

Cukrár ŠkVP[RAR - 0,99 MB]

Potravinárska výroba (nadstavba) ŠkVP[RAR - 1,00 MB]

Potravinárska výroba (2-ročný učebný) ŠkVP[RAR - 0,51 MB]

Obrábač kovov ŠkVP[RAR - 0,95 MB]

Strojárstvo ŠkVP[RAR - 1,00 MB]

 

DOD_sutaz_autoopravar_v2[HTM- 0,04 MB]

DOD_sutaz_logo[HTM- 0,04 MB]

DOD_sutaz_suciastky[HTM- 0,04 MB]

 

aktot[doc- 1,4 MB]

 

pasot[doc- 0,4 MB]

 

prakt[doc- 0,04 MB]

 

cvtest1[docx- 0,3 MB]

 

cvtest2[docx- 0,3 MB]

 

cvtest3[docx- 0,3 MB]

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia