Mikuláš na škole
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 09.12.2017        Po?et zobrazení: 150          Tla?i? ?lánok

Mikuláš na škole

Ráno 6. decembra nás v škole čakalo milé privítanie,

žiaci 3.O triedy navodili príjemnú predvianočnú mikulášsku atmosféru. Prezlečení a zamaskovaní v postavách  sprevádzajúcich Mikuláša, obdarovali  všetkých žiakov a zamestnancov školy sladkosťami.  Postava Mikuláša už neoddeliteľne patrí k predvianočnej nálade. Jej predobrazom je biskup Mikuláš, ktorý sa preslávil svojou dobročinnosťou.

 

Fotogaléria - Mikuláš 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia