Mikulášske privítanie
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 15.12.2015        Po?et zobrazení: 649          Tla?i? ?lánok

Mikulášske privítanie

Žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia

dňa 4. decembra 2015 pripravili pre spolužiakov a zamestnancov školy Mikulášske privítanie. Chlapci a dievčatá sa prezliekli za anjelov, čertov, Mikuláša a na úvod dňa hneď zrána vítali žiakov aj učiteľov vianočnými koledami.  Cez prvú hodinu chodili spoločne vianočne naladení po celej škole, na teoretickom aj praktickom vyučovaní, a rozdávali sladkosti žiakom aj učiteľom.

 

Simona Vyletelová

žiačka 3. O

 

Fotogaléria - Mikuláš 2015


Súvisiace odkazy: Funny Tour - info, Vianočné trhy, Narodeninová párty,

Náhodná fotografia