Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 14.01.2010        Po?et zobrazení: 5890          Tla?i? ?lánok

Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

...

 

I. Úvodné informácie

       Maturitná skúška sa organizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

 

 Skladba predmetov MS v SOŠOaS:

      a)      slovenský jazyk a literatúra

b)      povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk

c)      teoretická časť odbornej zložky

d)      praktická časť odbornej zložky

 

       Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov (vyhl. 318/2008)

 

P. č.

Predmet

Úroveň

Časť

Externá

Interná a jej formy

Písomná

Ústna

príprava

odpoveď

1

Anglický jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

2

Nemecký jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

3

Ruský jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

4

Slovenský jazyk a literatúra

-

90´

150´

20´

20´

5

Teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30´

30´

6

Praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín ( príprava a výkon)

 

II. Termíny maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti zo SJL                  14. marec 2017

Externá časť a písomná forma internej časti z CUJ                   15. marec 2017

Externaá časť z matematiky                                                   16. marec 2017

Praktická časť odbornej zložky                                               24. apríl 2017

Ústne maturitné skúšky                                                     22., 23., 24. máj 2017

 III. Základné údaje o končiacich triedach: 


Študijný odbor: 3757 L dopravná prevádzka

Triedny Učiteľ: Mgr. Simona Uramová

Trieda:              II. D                                               Počet žiakov:   4

P.č. Meno a priezvisko Maturitný predmet
1 Marian Bartík
SJL NEJ B1 PČOZ TČOZ
2 Ján Vician
SJL
NEJ B1 PČOZ
TČOZ
3 Ján Smutný
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
4 Dominik Petróci
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
             
             
             

 

Študijný odbor:  6403 L podnikanie v remeslách a službách

Triedny učiteľ: Mgr. Simona Uramová

Trieda:  II.N                                                             Počet žiakov:2

P.č. Meno a priezvisko Maturitný predmet
1 Máia Donovalová Šnajderová
SJL RUJ B1 PČOZ TČOZ
 2 Hana Nosáľová
SJL RUJ B1 PČOZ TČOZ
             
             

 

Študijný odbor: 2982 L potravinárska výroba 02 pekárenská a cukrárska výroba

Triedny Učiteľ: Mgr. Simona Uramová

Trieda:              II. P                                               Počet žiakov:  5

P.č. Meno a priezvisko Maturitný predmet
1 Miroslava Ciglanová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
2 Mária Palkovičová
SJL
ANJ B1 PČOZ
TČOZ
3 Ľubica Rišková
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
4 Veronika Roseváková
SJL NEJ B1 PČOZ TČOZ
5
Jana Zimermanová
SJL
ANJ
B1
PČOZ
TČOZ
              

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia
Triedny učiteľ: Mgr. Mária Trubínyová

Trieda:  IV.O                                                           Počet žiakov:  12

P.č. Meno a priezvisko Maturitný predmet
1 Adam Gegáň
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
2 Kamila Gegáňová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
3 Frederika Homolová SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
4 Michal Hucák
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
5 Mário Igaz
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
6 Lucia Kohútová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
7 Viktória Macková
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
8 Paula Pavlendová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
9 Dominika Vaščáková
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
10 Simona Vyletelová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
11 Kristián Zymány
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
12 Nikola Fekiačová
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
             

 

Študijný odbor: 2413 K mechanik strojov a zariadení
Triedny učiteľ: Ing. Monika Ungvarská

Trieda:  IV.M                                                           Počet žiakov:  8

P.č. Meno a priezvisko Maturitný predmet
1 Patrik Dobrocký
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
2 Dominik Haluz SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
3 Šimon Kohút SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
4 Adrian Lóderér SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
5 Tomáš Ostrihoň
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
6 Matúš Povaľač
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
7 Samuel Sloboda
SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ
8 Jozef Varinský SJL ANJ B1 PČOZ TČOZ

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia