Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina v Lipsku
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 26.03.2014        Po?et zobrazení: 1500          Tla?i? ?lánok

Pracovná stáž žiakov Strednej odbornej školy Krupina v Lipsku

Program Leonardo da Vinci sa venuje potrebám v oblasti odborného stredoškolského a ďalšieho vzdelávania, ako aj inštitúciám a organizáciám, ktoré takéto vzdelávanie poskytujú a riadia.

Podstatou mobility Leonardo da Vinci je strávenie určitej doby v inom členskom štáte EU s cieľom získať nové pracovné alebo iné odborné spôsobilosti, sprevádzané prípravnými alebo obnovovacími kurzami v jazyku hostiteľskej krajiny alebo pracovnom jazyku.

 

V dňoch 23. 2. 2014 – 14. 3. 2014 sa žiaci Strednej odbornej školy v Krupine zúčastnili pracovnej mobility v meste Lipsko – Nemecká spolková republika.  Sedem dievčat a štyria chlapci tri týždne pracovali v nemeckých podnikoch. Dievčatá z odboru cukrár pracovali v stravovacom zariadení domova sociálnych služieb, chlapci – autoopravári  v servisoch a  strojár vo firme, kde obsluhoval CNC obrábacie stroje. Stáž bola zameraná na získavanie pracovných skúseností v zahraničí a tiež aj na nadobudnutie jazykových vedomostí, keďže museli komunikovať v cudzom jazyku.

Ubytovaní sme boli v centre Vitalis Schkeuditz, kde okrem nás žilo dvetisíc študentov z Portugalska, Španielska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Anglicka a iných krajín. Komunikovali sme  navzájom v nemeckom, ale aj v anglickom jazyku. Okrem stážovania v podnikoch mali žiaci aj voľný čas, ktorý venovali cestovaniu a spoznávaniu nových miest. Prvý víkend sme strávili v Berlíne. Počas týchto dvoch dní sme prvý deň strávili v modernom centre Berlína, ktoré bolo vybudované po druhej svetovej vojne a je plné turistov. Na druhý deň sme sa vybrali do historického centra, ktoré nás ohúrilo svojimi pamiatkami, kostolmi a múzeami. Navštívili sme aj  technické múzeum a múzeum egyptských vykopávok. Najviac však zapôsobila na chlapcov predajňa Mercedes Benz, ktorá má štyri poschodia a každé auto je odomknuté. Návštevník si môže vyskúšať aké je to sedieť v takom luxusnom aute a vyskúšať jeho prednosti.

Druhý voľný víkend sme v sobotu cestovali do Drážďan. Drážďany sú mesto, v ktorom sa spája história s moderným. Nádherné historické centrum je dobudované modernými budovami, ktoré vytvárajú zaujímavý kontrast s novou arhitektúrou.

Posledná nedeľa patrila  ZOO v Lipsku, ktorá je jedna z najväčších v Nemecku. Tu sme si pozreli exotické zvieratá, tropikárium, žraloky, žirafy, levy, nočné veveričky a iné  zvieratá, ktoré bežne nežijú v našom klimatickom pásme.

 

Celá stáž bola vynikajúcou skúsenosťou pre nás všetkých. Či už to bola práca v zahraničných podnikoch, komunikácia v cudzom jazyku, ale aj možnosť vidieť veľa nádherných historických, moderných a zaujímavých miest a budov. Spoznali sme veľa nových ľudí, ich kultúru a mentalitu.

 

 Mgr. Simona Packová, učiteľka SOŠ Krupina

Fotogaléria - Lipsko 2014


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia