Študenti SOŠ Krupina na pracovných „skusoch“ v Nemecku (obnovený článok)
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 07.10.2013        Po?et zobrazení: 1722          Tla?i? ?lánok

Študenti SOŠ Krupina na pracovných „skusoch“ v Nemecku (obnovený článok)

Študenti Strednej odbornej školy Krupina sa zúčastnili v dňoch 24.2. 2013 až 23.3. 2013 pracovnej stáže v Nemecku - Leipzig.

Pracovná stáž sa uskutočnila s finančnou podporou Európskej únie v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogram Leonardo da Vinci. Prijímajúci partner v zahraničí  zabezpečil hladký priebeh odborného vzdelávania v zahraničí. Študentom všetkých odborov zabezpečil prácu v nemeckých podnikoch adekvátnych ich štúdiu, ubytovanie, stravu, mesačné cestovné lístky, voľnočasový program.

Automechanici boli rozdelení v autoservisoch, kde sa stretli s bežnou údržbou vozidiel ako je výmena súčiastok, kvapalín, rôzne demontáže, merania, čistenie interiéru a exteriéru. Obrábači kovov si svoje zručnosti a znalosti testovali v obrábačskej dielni, ktorá bola zameraná na ručné obrábanie kovov pri vyhotovovaní stavebných a interiérových doplnkov. Ich práca bola zameraná na pílenie, vŕtanie, brúsenie a zváranie. Cukrári pracovali v pekárňach a cukrárňach – je to jeden podnik, ktorý má pri svojej „továrničke“ aj predajňu, vždy zásobenú čerstvým pečivom a lahodnými zákuskami. Pracovali v podstate s rovnakými druhmi surovín, ale predsa len odlišne používanými, a trošku s inými vlastnosťami. Vyskúšali si prácu pekárov, ktorá je náročná najmä z časového hľadiska (každodenné skoré ranné vstávanie) – miesili a tvarovali chlieb, pečivo, piekli zákusky, ktoré sú jednoduchšie v porovnaní so slovenskými, zdobené najmä ovocím a pripravované nie na piškótovom korpuse, ale podobnom lineckému cestu. Naučili sa nové postupy pečenia koláčikov, spôsoby prekladania a tvarovania pečiva, či plnenia a zdobenia cukrárskych výrobkov.

Práca v podnikoch si vyžadovala aj komunikáciu – opýtať sa, čo majú spraviť, ako to majú spraviť, kde nájdu potrebnú surovinu alebo prístroj, kedy môžu ísť na prestávku, či je všetko v poriadku, čo treba ešte spraviť. Museli premôcť svoju ostýchavosť a neistotu v cudzom jazyku a ako najlepšie vedeli, pýtať sa a komunikovať.

Študenti si vyskúšali reálnu pracovnú činnosť so všetkým, čo k tomu patrí a to aj s denno denným dochádzaním za prácou do vzdialenejších miest a v nepriaznivom počasí. Museli cestovať vlakom a električkou. Doprava v Nemecku je naozaj dobre nastavená – časté dopravné spojenie im umožnilo nečakať dlho na vlak, či električku. Veľmi rýchlo sa naučili orientovať.

Na záver pracovnej stáže im boli oficiálne udelené certifikáty v nemeckom jazyku, s referenciami a pracovnou náplňou, ktoré im pomôžu v ďalšom pracovnom smerovaní.

Miesto ubytovania bolo trošku netradičné – opravené bývalé rytierske sídlo, ktorému nechali jeho pôvodnú podobu. Študenti  bývali  v izbách, o ktoré sa museli starať pravidelným upratovaním, museli navzájom spolu vychádzať, na chodbách a v jedálni mohli nadväzovať nové známosti a priateľstvá so študentmi z Poľska, Slovinska, Rumunska, Portugalska, Chorvátska. Skupiny študentov sa každý týždeň menili, niektorým pobyt končil, iným začínal, každá krajina mala inú dĺžku trvania stáže – 2 až 4 týždne. Večery mohli študenti tráviť v bare, kde sa hrali biliard, elektronické šípky, chatovali, popíjali kávu, čaj, kapučíno, či pivo alebo miešané „striky“ . Tu sa asi najviac spoznávali a to nielen žiaci, ale aj učitelia. Jedným zo základných pravidiel prijímajúcej organizácie je, aby žiaci vychádzali ako jedna rodina, cítili sa bezpečne a spokojne. K tomu však musel prispievať každý, vrátane zamestnancov i hostí.

Mimopracovný program bol veľmi dobre načasovaný – víkendy, ktoré sme využili na prehliadku významných miest východného Nemecka. S turistickým sprievodcom sme si prezreli Berlín – jeho architektúru a najmä nedávnu históriu spojenú s Berlínskym múrom a totalitným režimom. V podstate sme boli ako doma na Slovensku, keďže náš osud bol podobný.... Dôležité miesta späté s históriou 20. storočia boli doplnené nielen múzeami, ale aj akýmisi bilboardami, na ktorých sme si mohli prečítať dôležité fakty z vojnového a povojnového obdobia v angličtine a v nemčine a vidieť fotografie asi  z najťažších čias nemeckého národa . Atraktívnosť mesta bola podfarbená množstvom turistov s fotoaparátmi, ktorých však nebolo toľko ako v letnom období. Evidentný dôkaz rozdeleného Berlína  je viditeľný v architektúre budov – komunistický štýl verzus historické budovy zo skorších období. Naši študenti „obrábači a automechanici“  boli veľmi zvedaví na technické múzeum, v ktorom sme mohli stráviť nekonečne veľa času, a aj tak by sme detailne nestihli prezrieť vývoj automobilov, lietadiel, lodí, mikroskopu, výroby papiera, šijacieho stroja, lokomotív, tlačiarne, tkáčskeho stroja atď. „Zbombardované“ Drážďany – ďalší míľnik v nemeckej histórii – historická prehliadka mesta s veľmi zaujímavým výkladom – hrad, námestia, kostoly, architektúra, Martin Luther a nádherný trh s množstvom látok, gombíkov, spôn, zipsov, tkaničiek, nití, vlny, ktorý na Slovensku nenájdeme. Aby sme čo najviac potešili chlapčenské „technické“ srdcia, navštívili sme letisko Leipzig/Halle z pozície nie obyčajného  pasažiera, ale zamestnanca letiska. Absolvovali sme prehliadku letiska, opäť s odborným výkladom, ktorá trvala až 2 hodiny, ale vidieť užasnuté tváre študentov, to stálo za to. Posledná atrakcia mesta Leipzig bola jeho veľká a zaujímavá zoologická záhrada  s nádhernou džungľov, akú nájdete v Južnej Amerike, Afrike a v Ázii. Keďže sme nasledovali orientačnú šípku, navštívili sme každé zvieratko ZOO. Aj napriek chladnému veternému počasiu bola zoologická záhrada preplnená návštevníkmi.

Pracovnú stáž v Nemecku by som zhodnotila podľa príslovia „Najprv práca, potom zábava“. Pracovné povinnosti sa prelínali so „zábavou“ a oddychom, takže študenti zakúsili Nemecko naplno. Otestovali si svoju prirodzenú schopnosť prežiť v cudzom prostredí, ktoré nie je ani troška ľahké, rozprávať, aj keď som si nie istý, či mi budú rozumieť a byť ďaleko preč od rodiny, blízkych a kamarátov, čo je pre dospievajúce srdcia nie až také ľahké.

Keby ste sa študentov opýtali, či by sa vrátili, odpovedali by áno. Keby ste sa študentov opýtali, či ich to v živote posunulo ďalej, odpovedali by áno. Každá prežitá ťažkosť, radosť, sklamanie, či príjemný zážitok sa zapísali v ich životoch, okresali osobnosť a aspoň trošku usmernili ich mladý život.

 

 

Ing. Anna Kulichová

Fotogaléria - Lipsko 2013


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania, DIGIŠKOLA,

Náhodná fotografia