Kontakty
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 23.11.2009        Po?et zobrazení: 15441          Tla?i? ?lánok

Kontakty

Stredná odborná škola obchodu  a služieb Krupina

M. R. Štefánika 8

963 01 Krupina

 

 

  

tel.: 045/55 12 403
fax: 045/55 12 403

 email: soupka@mail.t-com.sk

 web: www.soskrupina.sk

www.sosoaskrupina.sk

 web: http://sosobchoduasluziebkrupina.edupage.org/

 

Riaditeľka školy - Mgr. Anna Borbuliaková

tel.: 045/55 12 403
mobil: 0907 829 851

e-mail: borbuliakova@mail.t-com.sk

 

Sekretariát - Marta Labudová

tel.: 045/55 12 403

e-mail: soupka@mail.t-com.sk

 

Zástupca riaditeľky - Ing. Peter  Lazár

tel.: 045/55 22 335

mobil:

e-mail: zastupcasoska@mail.t-com.sk

 

Učiteľka poverená správou teoretického vyučovania - Ing. Monika Ungvarská

tel.: 045/55 22 335, 55 12 404

 

Hlavný majster odbornej  výchovy pre strojárske odbory - Bc. Ján Brodniansky

tel.: 045/55 12 401
mobil: 0907 883 572

 

Hlavná majsterka odbornej výchovy pre potravinárske odbory - Bc. Andrea Hroncová

tel.: 045/ 55 19 442

mobil: 0908 920 728

 

Ekonomický úsek - ekonómka - Mária Lazárová

tel.: 045/55 12 403
mobil: 0908 920 328

e-mail. m.lazarova@mail.t-com.sk

 

Vedúci zváračskej školy a autoškoly - Mgr. Pavel Roziak

tel.: 045/55 12 401
mobil: 0903 537 432

e-mail: pavelroziak@gmail.com

 

Zborovňa učiteľov

tel.: 045/55 12 404 (M. R. Štefánika 8)

tel.: 045/55 22 335 (J. Jesenského 4)

 

Dielne SOŠ - zborovňa majstrov OV

tel.: 045/55 12 401

 

Cukrárska výroba SOŠ - zborovňa majsteriek OV

tel.: 045/55 19 442

 

 Cukráreň "Študentský sen"

tel.: 0905638827

 mapa do cukrárne (otvorí sa v pôvodnom okne)

 

 

 

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia