Úspešní študenti nazreli do sveta vrcholového manažmentu
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 18.10.2017        Po?et zobrazení: 108          Tla?i? ?lánok

Úspešní študenti nazreli do sveta vrcholového manažmentu

Dvadsaťpäť najaktívnejších študentov programov neziskovej organizácie JA Slovensko dostali príležitosť za umiestnenie sa na popredných priečkach v celoslovenských súťažiach zúčastniť sa podujatia Leaders for a Day (Jeden deň lídrom).

V dňoch 4. - 6. októbra 2017 žiačky 4. ročníka obchodnej akadémie Paulínka Gajdošíková a Veronika Šulajová mali možnosť spoznať reálne prostredie firmy a bližšie sa pozrieť na problémy, s ktorými vrcholoví manažéri dennodenne zápasia. Deň pred tieňovaním lídrov absolvovali študenti workshopy na tému štart podnikania a online marketing. Samotný deň strávený s lídrom sa začal biznis raňajkami. Paulínka prežila pracovný deň s riaditeľkou odboru komunikácie s médiami a verejnosťou p. Zuzanou Čižmárikovou v Kancelárii Národnej rady SR. Veronika strávila rušný deň s biznismenom spoločnosti Shooos.sk p. Igorom Plávkom. Všetci účastníci podujatie slávnostne ukončili neformálnym networking koktejlom. Aktivita Leaders for a Day mala medzinárodný charakter. Táto skúsenosť bola inšpiráciou pre mladých ľudí byť podnikavými a umožnila im učiť sa základným zručnostiam, ktoré im pomôžu pri uplatnení sa v praxi.

Mária Šumichrastová

 

Fotogaléria - JA Slovensko 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia