Exkurzia v Múzeu SNP
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 04.11.2017        Po?et zobrazení: 130          Tla?i? ?lánok

Exkurzia v Múzeu SNP

Dňa 25. októbra žiaci SOŠOaS absolvovali exkurziu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici.

Oboznámili sme sa s vplyvom SNP na povojnový vývoj na Slovensku a potrebou dokladovať a predovšetkým zachovať dokumentáciu o aktívnej účasti Slovákov v boji proti fašizmu. Utrpenie, obete a straty, ktoré spôsobil ľudstvu nacizmus v rokoch druhej svetovej vojny sú nevyčísliteľné. Taktiež sme navštívili Múzeum medi v Španej Doline, založené miestnym baníckym bratstvom Herrengrund. Prostredníctvom historických artefaktov, odborného výkladu, a počítačových animácii sme sa oboznámili s dejinami ťažby a spracovania medenej rudy v Starohorsko-špaňodolinskom regióne.

Milan Stehlík, II.O

 

Fotogaléria - Exkurzia SNP Špania dolina


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia