Exkurzia do LOGISTICKÉHO CENTRA STRED, a.s. Krupina
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 20.10.2017        Po?et zobrazení: 132          Tla?i? ?lánok

Exkurzia do LOGISTICKÉHO CENTRA STRED, a.s. Krupina

Druháci študijného odboru obchodná akadémia dňa 18. októbra 2017 absolvovali exkurziu do

LOGISTICKÉHO CENTRA STRED, a.s. v Krupine. Sprevádzal nás pán Ing. Sásik, ktorý nám poukazoval skladové priestory, oboznámil nás s činnosťami, spojenými so skladovaním tovaru, nákupom a prepravou. Vysvetlil nám procesy spojené s výdajom a expedovaním tovaru do predajní COOP Jednoty v Banskobystrickom kraji a v Považskej Bystrici. 

 

Milan Stehlík 2. O

 

Fotogaléria - Exkurzia Logistické centrum 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia