Tematická exkurzia Budapešť
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 14.05.2017        Po?et zobrazení: 176          Tla?i? ?lánok

Tematická exkurzia Budapešť

Žiaci a zamestnanci SOŠOaS Krupina sa dňa 2.5.2017 zúčastnili tematickej exkurzie v Budapešti

Lymos-turist, cest. kancelária, Školská 3, 963 01 Krupina, tel/fax: 045 5522337, mob:0903437371 www.lymos.sk

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A  SLUŽIEB Krupina                                        

   B U D A P E Š Ť

1 - denná autobusová tematická exkurzia

TERMÍN:02.05.2017

 

 

 

CESTOVNÁ KANCELÁRIA LYMOS-TURIST VÁS VÍTA      NA ZÁJAZDE DO MAĎARSKA. PRAJEME        VÁM ŠŤASTNÚ CESTU ,    DOBRÉ POČASIE A VEĽA PEKNÝCH A HODNOTNÝCH ZÁŽITKOV.

 

SPRIEVODCA                  Jana LUKÁČOVÁ

PEDAG.DOZOR               Mgr. Anna BORBULIAKOVÁ, riaditeľka  školy

 

DOPRAVA                      Klimatizovaný lux. autobus Mercedes, klimatizácia, rádio, DVD,  predaj teplých a studených nápojov - káva, čaj, nealko,

ODCHOD AUTOBUSU A NÁSTUPNÉ MIESTA  dňa 02.05.2017/ utorok/

KRUPINA    06.45 hod.      SOŠ obchodu a služieb Krupina, Jesenského ul.

Počet km: Krupina-Šahy-Budapešť  - cca 148 km

Predpokl. návrat: cca 20.15 hod.

 

Pozývame Vás na príjemný výlet do susedného Maďarska, počas ktorého navštívite grandióznu a historickú metropolu Budapešť, prejdete popri  známych cukrárňach. Zároveň si môžete pozrieť „najväčšie akvárium“ v  Budapešti - Tropicárium a Oceanárium.

BUDAPEŠŤ – hlavné mesto a zároveň známe kúpeľné stredisko s mnohými liečivými prameňmi, ktoré využívali už Rimania. Rozloha  mesta  je 530km2, z toho 1/3 tvorí Buda na kopcovitom pravom brehu Dunaja a zbytok Pešť na rovinatom ľavom brehu rieky a na niekoľkých ostrovčekoch  / najkrajším je Margitin ostrov/. Počet obyvateľov je 2 000 000. Cez Budapešť preteká rieka Dunaj. Panoráma mesta bola organizáciou  UNESCO vyhlásená za svetové kultúrne dedičstvo.

 

Takúto lákavú ponuku sme dostali na našu školu od zástupkyni cestovnej kancelárie LYMOS-TURIST , ktorú sme využili  na spoznávanie hlavného mesta nášho  susedného  štátu. Exkurzie sa zúčastnili žiaci školy, ktorí svojou celoročnou prácou prispeli k zviditeľneniu našej školy a  plneniu záväzkov, ktoré vznikajú na odbornom výcviku formou objednávok a služieb  počas  celého školského  roka. Spolu so žiakmi na exkurziu vycestovali aj zamestnanci školy.

 

P R O G R A M

Odchod z Krupina cca 6.45 H. Po príchode do BUDAPEŠTI po 09.30 H. Prehliadka začne na Námestí hrdinov /Hosok t./ s historickými stavbami.  Potom sa prejdete po mestskom parku Varosliget - hrad Vajda, Szé cheny kúpele-vstup do prijímacej haly,  Vidámpark a Zoo , histor.cukráreň z 19.stl Gundel (známa delikátnymi palacinkami). Odtiaľ autobusom cez Andrássyho triedu popri Opere k Bazilike sv. Štefana (prehliadka interiéru a možnosť výstupu na kupolu). V centre mesta si pozriere secesné domy Odena Lechnera, najmä na Vátci utca, či kvetinárstvo z 19.st. Philantia, Nám.Vorosmarty tér so slávnou cukrárňou Gerbaud. V prípade záujmu možnosť návštevy historickej secesnej  tržnice z 19.st., Reduta...na Vátci utca aj kratšie osobné voľno.

V časti BUDA navštívite Rybársku baštu /možný vstup/ s krásnou panorámou na mosty, Parlament. Cafe-muse uem marcipánu v hoteli Hilton-možný vstup, kostol sv. Mateja-zvonku, cukráreň z r.1829 Ruszwurm, 2 obchod né minigalérie s ručne zhotovenými šperkami, kabelkami a dekorat.predmetmi, nádvoria hradného areálu. Na Bu díne aj osobné voľno na občerstvenie.

Po prehliadke mesta sa presuniete za perifériu  Budapešti  k  súčasnej najväčšej atrakcii mesta  Tropicaria a   Oceanária , ktorého expozície sú situované v modernom obchodnom a zábavnom centre Campona  Shopping Center -v rámci prehliadky aj osobné voľno na nákupy-blízke Tesco, prípadne občerstvenie na poschodí  /Mc Donald , grécke špeciality, kaviarne/.

 

Všetci sme sa v podvečer vrátili do Krupiny, plný dojmov a nových poznatkov z krásneho mesta  Budapešť, ktoré ako sme sa dozvedeli počas  návštevy pomáhali  budovať aj naši predkovia

                                                                                                                         

          Mgr. Anna Borbuliaková

 

Fotogaléria - Budapešť 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia