EURÓPSKA ÚNIA A MY – EUROSCOLA 2017
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 24.11.2016        Po?et zobrazení: 338          Tla?i? ?lánok

EURÓPSKA ÚNIA A MY – EUROSCOLA 2017

Študenti 2. ročníka študijného odboru obchodná akadémia sa rozhodli zapojiť do celoslovenskej súťaže Euroscola,

ktorú každoročne vyhlasuje informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku.

Euroscola 2017 dáva možnosť študentom vo veku 16-18 rokov zažiť jeden deň v Európskom parlamente v Štrasburgu a rokovať so svojimi rovesníkmi o problémoch mladých v EU. Základom zapojenia sa do súťaže je usporiadanie podujatí na základe vybraných tém s cieľom ktorých je diskusia o Európskej Únii. Naši žiaci sa rozhodli pre tému „Európska únia a my“ a venovali sa otázkam Brexitu vo Veľkej Británii, migračnej kríze v Európe a Predsedníctvu SR v rade EU.

Najprv vytvorili dotazník o EU v ktorom sa snažili zistiť názory žiakov i občanov nášho mesta na fungovanie Európskej únie.

V Utorok 22.11. 2016 sa im spoločne s pani profesorkou podarilo zorganizovať  zaujímavú besedu s europoslankyňou Monikou Flašíkovou–Beňovou a ďalšími hosťami, riaditeľkou školy Mgr. Annou Borbuliakovou, vedúcou klubu dôchodcov Annou Križanovou a poslancom BBSK Štefanom Matejkinom. Žiaci II.O mali pripravené množstvo otázok,  ktoré ich zaujímali a pani Flašíková-Beňová im na ne s úsmevom a radosťou odpovedala. Po besede s europoslankyňou mali  rozhovor s pánom poslancom Štefanom Matejkinom, ktorý  rozprával o problémoch nášho kraja. Hlavne o nezamestnanosti a nedostatku špecializovaných lekárov v našom okrese. Tiež sa vyjadril k problémom s čerpaním eurofondov a k plánovanému obchvatu okolo Krupiny, ktorý je zatiaľ v nedohľadne.

A nakoniec si zobrali na starosti prípravu súťaže  „Poznávame Európsku úniu a ľudské práva“,  kde zisťovali úroveň vedomostí žiakov a občanov mesta.

 

 

 

Monika Kocková II.O

 

 

 

Beseda s europoslankyňou Monikou Flašíkovou Beňovou

 

Beseda s poslancom za BBSK Štefanom Matejkinom 


Súvisiace odkazy: EÚ a my - dotazník, Poznáte Európu a ľudské práva - test, Zbierka pre migrantov, Európska únia a my - dotazník 2, Poznáte Európu a ľudské práva, Poznáte Európu a ľudské práva 3, Cesta do Štrasburgu,

Náhodná fotografia