EURÓPSKA ÚNIA A MY - dotazník
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 24.11.2016        Po?et zobrazení: 362          Tla?i? ?lánok

EURÓPSKA ÚNIA A MY - dotazník

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Ďakujeme II.O

Dobrý deň,

venujte prosím niekoľko minút svojho času na vyplnenie nasledujúceho dotazníka.

Ďakujeme II.O

klikni na odkaz

alebo skopíruj nasledujúcu adresu do internetového prehliadača
http://www.survio.com/survey/d/G9L2K3U4M0Q7T8V2M?preview=1#.WCsJ3ILvZio.gmail

Súvisiace odkazy: Poznáte Európu a ľudské práva - test, Zbierka pre migrantov, EÚ a my - článok, Európska únia a my - dotazník 2, Poznáte Európu a ľudské práva, Poznáte Európu a ľudské práva 3, Cesta do Štrasburgu,

Náhodná fotografia