Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 16.03.2016        Po?et zobrazení: 769          Tla?i? ?lánok

Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe

V dňoch 14. 2. – 7. 3. 2016 absolvovalo 17 žiakov a dve učiteľky Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Krupine, odbornú prax v meste Portsmouth.

Prvoradým cieľom školy je pripravovať žiakov pre prax v odbore čo najdôkladnejšie. Prostredníctvom  programu EÚ Erasmus+, ktorý zabezpečuje odbornú prax pre vybraných žiakov v zahraničí, bol žiakom umožnený a financovaný trojtýždňový pobyt v krásnom prístavnom meste . 

     Agentúra The IBD Partnership sprostredkovala žiakom miesta pracovísk a ubytovanie v rodinách. Žiaci študijných odborov obchodná akadémia a mechanik strojov a zariadení mali možnosť precvičiť si odborné zručnosti a vedomosti. Zároveň si otestovali svoje znalosti z anglického jazyka v praxi a v každodennej komunikácii. Keďže žiaci čerpali know-how priamo z firiem v odbore, ktorý študujú, nadobudnutá prax výrazne nadhodnotí ich profesijné životopisy a pomôže postúpiť o významný krok dopredu v získavaných kompetenciách. V rámci voľnočasových aktivít poznávali nové miesta a kultúru pobytovej krajiny, najviac na našich žiakov zapôsobila  prehliadka hlavného mesta Londýna. Žiaci si prezreli všetky známe turistické miesta, ako sú Buckinghamský palác, London Eye, Oxford Street, Big Ben, Science Museum, Tower Bridge a iné. K nezabudnuteľným zážitkom patril pobyt v prístavnom meste, domove kráľovskej flotily. V prístavnom meste Portsmouth, sa nadchýnali pohľadom na veľké zaoceánske lode, ale aj zakotvené lode, ktoré slúžia ako múzeá. Prechádzali sa po pláži, využili návštevu historických budov, zábavného parku a obchodných centier. 

     Projekt splnil svoj účel. Maturantom, ktorí stáž absolvovali, priama komunikácia s Angličanmi umožnila rozšíriť si jazykové zručnosti k maturitnej skúške. Šikovní žiaci, ktorí sa v práci osvedčili, plánujú sa opäť do Portsmouthu vrátiť. Žiačka odboru obchodná akadémia Veronika Zacharová, dostala priamu pracovnú ponuku po skončení školy. Všetci, ktorí sa na projekte zúčastnili získali skúsenosti, ktoré môžu vo svojej profesijnej kariére využiť. Získaný certifikát o absolvovaní zahraničnej praxe a Europass – dokument, v ktorom sú zaznamenané znalosti a schopnosti nadobudnuté v inej európskej krajine im výrazne zvýšia pravdepodobnosť uplatnenia sa na trhu práce.

 

Ing. Mária Šumichrastová, učiteľka odborných predmetov

Fotogaléria - Erasmus+ UK 2016


Súvisiace odkazy: Všeobecne o projekte, Začiatok mobility,

Náhodná fotografia