Program Erasmus+
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 13.02.2016        Po?et zobrazení: 661          Tla?i? ?lánok

Program Erasmus+

Názov projektu: Rozvíjanie odborných kompetencií na cestách po Európe

Naša škola podala začiatkom roka 2015 prihlášku a reagovala tak na výzvu Európskej komisie, ktorá na základe podaného projektu umožňuje okrem iného aj vyslať žiakov našej školy na odbornú stáž do zahraničia v rámci programu Erasmus+, kľúčová akcia KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita zamestnancov a učiacich sa v OVP.

Po schválení prihlášky a podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou naša škola pokračovala v prípravných aktivitách, aby sme mohli vyslať žiakov a sprevádzajúce osoby na mobility do Anglicka a Talianska. Plánujeme vyslať 17 účastníkov do Anglicka, mobility sa začnú 14.2.2016 a potrvajú do 7.3.2016, mobility v Taliansku absolvuje 11 účastníkov v termíne 24.4.2016-16.5.2016.

Informovali sme žiakov a zamestnancov našej školy, že naša prihláška projektu uspela a následne sa uskutočnil výber účastníkov, ktorý vycestujú na pracovnú stáž do Anglicka. V decembri sa konalo prvé orientačné stretnutie aj za účasti ich rodičov. Účastníci sa dozvedeli informácie o plánovaných mobilitách, o organizačnom zabezpečení a ich ďalšej jazykovej a kultúrnej príprave. V nasledujúcich dvoch mesiacoch január, február sa účastníci mobilít pripravujú v rámci anglického jazyka i odbornej prípravy a finalizujú sa podmienky spolupráce a dohody s partnerskými organizáciami, organizuje sa cesta. Účastníci podpísali zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na stáž v odbornom vzdelávaní a príprave.

Niekoľko dní pred odchodom, 4.2.2016, účastníci absolvovali ďalšie prípravné a orientačné stretnutie, na ktorom sa dozvedeli podrobnosti o svojich mobilitách z hľadiska miesta práce, ubytovania, stravovania, voľnočasových aktivít, pravidlách správania a komunikácie s mentormi a tútormi, o doprave do miesta mobility a miestnej doprave.  

Bohumila Balková, koordinátorka projektu

Titulný obrázok: http://www.erasmusplus.sk/


Súvisiace odkazy: Začiatok mobility, Ukončenie mobility,

Náhodná fotografia