Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 01.05.2015        Po?et zobrazení: 1529          Tla?i? ?lánok

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

...

 

Žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb s pomocou svojich učiteľov vypracovali v rámci projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva":

 

Video na tému:   Máme radi Slovensko - Potulky Krupinou

                         Interaktívnu prezentáciu   

Tanečné video v rámci súťaže The SCHOOL DANCE 2014/2015 - základné info

za ktoré môžete hlasovať TU!!! - Hlasovanie SCHOOL DANCE

 

 

 


Súvisiace odkazy: Projekty v školskom roku 2010/2011, Leonardo da Vinci 2011, Leonardo da Vinci na stránkach Noviniek, Leonardo da Vinci 2012 - ČR, Leonardo - Jena 2012, Leonardo da Vinci 2013- Lipsko, Leonardo da Vinci 2014 - Lipsko, Učíme remeslá moderne, Leonarda da Vinci - Portugalsko 2014, Rozvoj stredného odborného vzdelávania,

Náhodná fotografia