Diskusné fórum
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 25.11.2015        Po?et zobrazení: 665          Tla?i? ?lánok

Diskusné fórum

Je veľmi dôležité, aby ľudia mali prácu, ktorú vedia vykonávať a ktorá ich aj baví.

Téma zamestnanosti a vytvárania pracovných miest je preto veľmi zaujímavá nielen na Slovenku, ale aj v celej Európskej únií. My sme na tému zamestnanosti, TTIP dohôd pripravili v našej škole diskusné fórum, na ktoré sme pozvali hosti Ing. Silviu Aggovú z firmy Chrien s.r.o, Mraziarne Zvolen, zástupcu samosprávy a poslanca Banskobystrického samosprávneho kraja Ing. Radoslava Vazana a tiež aj riaditeľku školy Mgr. Annu Borbuliakovú, ktorá sa s nami podelila o svoje pracovné skúsenosti.

Diskusným fórom nás sprevádzali študenti 3.O Paulína Pavlendová, Frederika Homolová a Michal Hucák.

Tému si rozdelili na tri okruhy, ktoré uviedli krátkou prezentáciu. TTIP dohodám sa venovala Frederika Homolová a podnietila živú diskusiu, do ktorej sa svojim príspevkom zapojili všetci hostia. Diskusný príspevok sme konzultovali e-mailom aj z pracovníkom firmy Johns Controls v Bratislave.

Druhú časť uviedla Paulína Pavlendová zmapovaním podnikateľského prostredia v našom regióne. Táto téma bola zaujímavá hlavne pre štvrtákov, ktorí sa onedlho začlenia do pracovného pomeru.

V tretej časti sa Michal Hucák venoval pomoci EU pri zvyšovaní zamestnanosti. Vysvetlil nám problematiku fondov a ich čerpania.

Diskusné fórum sme ukončili poďakovaním naším hosťom, ktorí aj napriek svojej zaneprázdnenosti si našli čas aj na študentov.

                                                 Paula Pavlendová 3.O

 

Fotogaléria - Euroscola 2016 - 1


Súvisiace odkazy: Deň červených makov, Euroscola 2016, Stretnutia vo firmách, Objavujeme EÚ,

Náhodná fotografia