Ďalšie služby cukrárne
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 08.11.2011        Po?et zobrazení: 3457          Tla?i? ?lánok

Ďalšie služby cukrárne

- rodinné oslavy, firemné posedenia - poskytujeme priestory cukrárne, občerstvenie - káva, nealkoholické nápoje, čaj, zákusky, v prípade potreby vieme zabezpečiť aj studený bufet. Kapacita priestorov je cca 30 osôb, priestory je potrebné rezervovať týždeň vopred

- prijímanie objednávok cukrárskych výrobkov: 
      - torty je potrebné objednať 1 týždeň vopred
      - zákusky do 50 kusov sú k dispozícii priamo k odberu,
        nad 50 kusov je potrebné objednať 2 dni vopred


- prezentácia a predaj výrobkov tradičných remesiel  a záujmov - v prípade záujmu poskytujeme priestor na vystavenie rôznych výrobkov napr. obrazov, ručných prác, veľkonočných kraslíc...


- organizácia besied, workshopov - je potrebné dohodnúť podmienky podujatia 1 týždeň vopred


- prezentácia cukrárskych techník - v stanovených termínoch sa môžu záujemcovia oboznámiť s rôznymi technikami používanými v cukrárstve pod odborným vedením

- v prípade záujmu zákazníkov vieme zabezpečiť po dohode v rámci otváracích hodín posedenie pre skupinu zákazníkov v počte cca 20 ľudí s poskytnutím občerstvenia – nealkoholické nápoje, káva, čaj, zákusky.

V prípade záujmu sa kontaktujete:
     - priamo v cukrárni
     - 045/5512403 sekretariát SOŠ
     - 045/5519442 cukrárska dielňa, Bc. Andrea Hroncová


Súvisiace odkazy: Slávnostné otvorenie, Kde nás nájdete, Otváracie hodiny, Ponúkaný sortiment cukrárskych výrobkov, Nápojový lístok, Cukráreň "Študentský sen", Vianočná ponuka 2016,

Náhodná fotografia