Cukrár
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 5397          Tla?i? ?lánok

Cukrár

2964 H CUKRÁR


Je to 3 - ročný učebný odbor určený pre dievčatá a chlapcov, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou. Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu potravinárska výroba.

Je to učebný odbor s niekoľkoročnou tradíciou. V tomto učebnom odbore od 1. 9. 2009 zabezpečujeme komplexnú t.j. teoretickú a praktickú prípravu žiakov.  Praktické zručnosti našich cheap replica watch breitling replica breitling replica žiakov boli ocenené na rôznych súťažiach celoslovenského významu.

Charakteristika odborného zamerania:

     Spracovanie základných surovín a prísad pre cukrárske cestá, plnky, krémy, pasty a polevy mrvením, mixovaním, trením, varením a šľahaním. Zhotovovanie cukrárskych polotovarov, korpusov, hotových výrobkov, múčnikov a zmrzlín tvarovaním, pečením, vyprážaním, varením, plnením, krájaním, zdobením a ďalšou špeciálnou úpravou vrátane ich umelecky vytváraného spracovania.Obsluha a nastavovanie strojových mechanizačných a technologických zariadení. Kontrola a vyhodnocovanie priebehu technologického procesu a samostatné vykonávanie potrebných zásahov na zabezpečenie optimálnej kvality výrobkov.


Súvisiace odkazy: Autoopravár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia