Členovia RADY ŠKOLY
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 31.10.2011        Po?et zobrazení: 3253          Tla?i? ?lánok

Členovia RADY ŠKOLY

Členovia Rady školy pri SOŠ v Krupine

Dňa 15.3.2016 bola ustanovujúca schôdza novej rady školy s voľbou nového predsedu RŠ. Prítomní členovia RŠ zvolili za predsedu Rady školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, pani Ing. Máriu Šumichrastovú.

 

Predseda:          Ing. Mária Šumichrastová – zástupca pedagogických pracovníkov

Podpredseda:    Alena Kaufmanová - zástupca pedagogických pracovníkov

Tajomníčka:        Marta Labudová - zástupca nepedagogických pracovníkov

Členovia:           Mgr. Michaela Valentová – zástupca zriaďovateľa

                          Mgr. Marianna Kemková - zástupca zriaďovateľa

                          Štefan Matejkin  - zástupca zriaďovateľa

                          Ing. Zuzana Molnárová - zástupca zriaďovateľa za zamestnávateľov

                          Jana Baťová – zástupca rodičov

                          Erika Dodoková - zástupca rodičov

                          Ing.  Pavel Hucák - zástupca rodičov

                          Kamila Gregáňová – zástupca žiakov


Súvisiace odkazy: Štatút RADY ŠKOLY, Činnosť RADY ŠKOLY,

Náhodná fotografia