Členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 04.10.2011        Po?et zobrazení: 3184          Tla?i? ?lánok

Členovia ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

 Členovia Žiackej školskej rady pri Strednej odbornej škole, Janka Jesenského 888/1,

963 01 Krupina


 1.  Tomáš Necpal - predseda
 2.  Veronika Kroščenová
 3.  Alica Siebenstichová
 4.  Anna Fulajtárová
 5.  Ján Šípka
 6.  Monika Lenhardtová
7.  Katarína Uličná
 8.  Rudolf Vician
 9.  Dominik Petróci
Koordinátor – Mgr. Simona Packová

 


Súvisiace odkazy: Štatút ŽŠR,

Náhodná fotografia