CHARTA MOBILITY SCHVÁLENÁ
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 23.09.2017        Po?et zobrazení: 79          Tla?i? ?lánok

CHARTA MOBILITY SCHVÁLENÁ

Dňa 20.9. 2017 nám bolo doručené písomné rozhodnutie o schválení Charty v oblasti odborného vzdelávania a odbornej prípravy žiakov.

Na  konci uplynulého školského roka riaditeľka školy spolu s projektovou manažérkou Ing. Bohumilou Balkovou, podali žiadosť o schválenie  programu mobilitných projektov v rámci ERASMUS +. Táto žiadosť obsahovala  aj víziu  ciest-mobilít žiakov a pedagogických zamestnancov školy  do krajín EU  za poznávaním nových poznatkov, ktoré  zlepšia  a skvalitnia  prípravu na našej škole. Komisia Národnej agentúry SAAIC, ktorá hodnotí programy mobilít jednotlivých prihlásených škôl, nám udelila CHARTU MOBILITY, ktorá je uznaním našich aktivít v oblasti odbornej prípravy, ale zároveň nás zaväzuje k neustálemu zlepšovaniu mobilít a odborného vzdelávania našich žiakov a pedagogických zamestnancov.

                                                                                            Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka školy

 

Fotogaléria - Charta Mobility


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia