Deň červených makov.
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 25.11.2015        Po?et zobrazení: 576          Tla?i? ?lánok

Deň červených makov.

Európska únia počas celej svojej existencie prispieva k mieru, demokracií a dodržiavaniu ľudských práv.

Študenti našej školy sa zúčastnili dňa 11. novembra 2015 o 11 hodine a 11 minúte pietnej spomienky obetiam dvoch svetových vojen „Deň červených makov“. Túto smutnú udalosť si všetci prítomní pripomenuli za zvukov zvonov a naše žiačky im symbolicky pripli červený mak ako znak úcty k padlým. Dúfame, že slovo mier bude v Európe pre našu generáciu a pre všetky ďalšie samozrejmosťou.

                                           Frederika Homolová  3.O

Fotogaléria - Euroscola 2016 - 1


Súvisiace odkazy: Euroscola 2016, Diskusné fórum, Stretnutia vo firmách, Objavujeme EÚ,

Náhodná fotografia