Zbierka Biela pastelka
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.10.2017        Po?et zobrazení: 48          Tla?i? ?lánok

Zbierka Biela pastelka

Dňa 22. septembra sa tretiaci obchodniari zapojili do verejnej zbierky

na podporu ľudí so zrakovým postihnutím - Biela pastelka. Jej výnos slúži na dofinancovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Zbierka sa organizuje od roku 2002 a žiaci našej školy podporujú zbierku od samého začiatku. V meste Krupina vyzbierali 151,22 €. Ďakujeme všetkým, ktorí podporili a pomohli ľuďom s daným hendikepom.

 

 

Fotogaléria - Biela pastelka 2017


Súvisiace odkazy: Škola,

Náhodná fotografia