Autoservis
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 02.01.2010        Po?et zobrazení: 5843          Tla?i? ?lánok

Autoservis

Autoservis

  Vykonávame služby pre motoristov so žiakmi SOŠOaS:

         bežné opravy na motorových vozidlách,
         odskúšanie bŕzd na zariadení,
         nastavenie svetlometov,
         kontrola a nastavenie geometrie prednej nápravy,
         kontrola a nastavenie geometrie zadnej nápravy,
         kompletný pneuservis (prezúvanie a vyvažovanie pneumatík),
         nastavovanie zážihového a vznetového motora pomocou prístrojov,
         odstraňovanie všetkých bežných porúch na motorových vozidlách,
         výmeny prevádzkových kvapalín ma motorových vozidlách 
         (oleje, chlad. a brzdové kvapaliny).   

Cenník prác:

1. KOntrola a nastavenie prednej nápravy            12 Eur
2. Kontrola brzdového systému                             4 Eurá
3. Kontrola a nastavenie svetlometov                    2 Eurá
4. Nastevenie bateriového zapaľovania                  4 Eurá
5. Pneuservis (jedno koleso)                             2,5 Eura
6. Výmena oleja a čističa oleja                              5 Eur
7. Bežné opravy na vozidle (1 hodina)                 4 Eurá

Ceny sú dohodnuté individuálne so zákazníkom podľa náročnosti demontáže, resp. montáže , podľa typu vozidla a pod.  

vedúci: Bc. Ján Brodniansky 
kontakt:   045/55 12 401
               0907 883 572

 


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Prieskum trhu, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia