Autoopravár
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 01.01.2010        Po?et zobrazení: 5243          Tla?i? ?lánok

Autoopravár

     2487 H AUTOOPRAVÁR (01 mechanik)

      Je to 3 - ročný učebný odbor určený pre chlapcov, ktorý sa ukončuje záverečnou skúškou. Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu dopravná prevádzka.

      Je to učebný odbor, ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu. Žiaci sa cheap replica watch breitling replica breitling replica pripravujú v učebniach teoretického vyučovania a v školských dielňach. Dielne sú vybavené tak, aby žiaci mohli vykonávať údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidiel. Časť  odbornej prípravy sa uskutočňuje aj v autoservisoch v Krupine a okolí.

Charakteristika odborného zamerania:

     Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel. Na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku.


Súvisiace odkazy: Cukrár, Obrábač kovov, Dopravná prevádzka, Potravinárska výroba, Strojárstvo, NOVÉ ODBORY , Potravinárska výroba - učebný, Mechanik strojov a zariadení, Obchodná akadémia,

Náhodná fotografia