Záznamy z prieskumu trhu
  • cube

  • cube

  • cube

  • cube

Vedenie školy
Kontakty
Pedagogickí zamestnanci
O škole....
Žiacka Knižka
DualPro
Propagačné video
Učíme remeslá moderne....
DIGIŠKOLA
Školský časopis....
Odbory....
ŠkVP....
Školský poriadok
Rozvrh hodín
Zvonenie
Triedy a triednictvo
Školská psychologička
Výchovné poradenstvo
Vyučovanie a prázdniny
Termíny porád a skúšok
Maturitná skúška
Záverečná skúška
Kritériá pre prijatie
Legislatíva školy
Žiacka školská rada....
Lala Tour 2017....
Funny Tour 2016....
Euroscola 2016....
Eurscola 2017....
Handy Hands....
Rada školy pri SOŠOaS Krupina....
Kolektívna zmluva
Služby
Autoservis
Autoškola
Zváračská škola
Cukrárska výroba
Cukráreň ....
Fotogaléria....
Spravodajstvo
Projekty....
Erasmus+....
Povinné zverejňovanie....
Na stiahnutie
Naši sponzori
Predaj prebytočného majetku
Obchodná verejná súťaž
Verejné obstarávanie
Prieskum trhu
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Dátum pridania: 27.01.2014        Po?et zobrazení: 2810          Tla?i? ?lánok

Záznamy z prieskumu trhu

...

Záznam z prieskumu trhu - autobusová preprava osôb (Bratislava Gastro 2014)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - úprava vnútorných priestorov (hlavná budova, M. R. Štefánika)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - WC deliace priečky (OV dielne)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - výmena 4 ks okná (OV dielne)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - sprchová kabína (OV dielne)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - rozšírenie dielne (OV dielne)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - rekonštrukcia miestností v GAS(M.R.Štefánika 8)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - rekonštrukcia chodba, schody v GAS(M.R.Štefánika 8)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - vymurovanie priečky, zárubňa a dvere v GAS(M.R.Štefánika 8)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - oprava stien v dielni pre ručné spracovanie kovov (Dielne OV)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - rekonštrukcia stien, maľovanie(M.R.Štefánika 8)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - oprava podlahy v dielni OV (Dielne OV)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - oprava podlahy v dielni OV (Potravinárske dielne OV)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - oprava kanalizácie sociálnych zariadení v dielni OV (Dielne OV)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - náhradné diely na sústruh (Dielne OV)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - chladnička (predajňa)[PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - stavebná dokumentácia [PDF - 0,5 MB]

Záznam z prieskumu trhu - elektroinštalácia - cukrárska dielňa [PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - elektroinštalácia - strojárske dielne [PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - plynoinštalácia - cukrárska dielňa [PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - vykurovanie - cukrárska dielňa [PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - vykurovanie - stojárske dielne [PDF - 0,3 MB]

Záznam z prieskumu trhu - zdravotechnika- cukrárska dielňa [PDF - 0,3 MB]


Súvisiace odkazy: Odbory, Kontakty, Služby, Zváračská škola, Autoškola, Autoservis, Cukrárska výroba, Fotogaléria, Legislatíva školy, Vyučovanie a prázdniny, Rozvrh hodín, Termíny porád a skúšok, Maturitná skúška, Záverečná skúška, Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, Kritériá pre prijatie, Spravodajstvo, Povinné zverejňovanie, ŠkVP, Žiacka školská rada, Rada školy pri SOŠOaS Krupina, Triedy a triednictvo, Školský poriadok, Projekty, Cukráreň , Na stiahnutie, Vedenie školy, O škole, Pedagogickí zamestnanci, Zvonenie, Výchovné poradenstvo, Propagačné video, Kolektívna zmluva, Naši sponzori, Predaj prebytočného majetku, Obchodná verejná súťaž, Verejné obstarávanie, Školský časopis, Handy Hands, Učíme remeslá moderne, Žiacka Knižka, DIGIŠKOLA, Funny Tour 2016, Euroscola 2016, Erasmus+, DualPro, Eurscola 2017, Školská psychologička, Lala Tour 2017,

Náhodná fotografia